Nasza Misja

Nasza działalność

W 2011 roku otrzymaliśmy pierwszą koncesję poszukiwawczą i od tego czasu prowadzimy badania geologiczne w Polsce, obejmujące m.in. wykonywanie odwiertów badawczych.

Do tej pory Amarante przeprowadziło intensywny program prac poszukiwawczych w ramach posiadanych koncesji i dokonało znaczącego odkrycia złoża miedzi i srebra w formacji łupków miedzionośnych w zachodniej Polsce.

Nasza działalność - Kompania Górnicza Amarante sp. z o.o.

Misją polskiego zespołu doświadczonych geologów i badaczy, działających przy wsparciu międzynarodowej kadry inżynierów górnictwa, jest:

prowadzenie precyzyjnych badań w sposób przemyślany i odpowiedzialny,

stosowanie najlepszych praktyk branżowych i rozwiązań technologicznych,

działanie w partnerstwie z lokalnymi i regionalnymi społecznościami, przynosząc im korzyści,

postępowanie w sposób transparentny i zgodny z prawem,

utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Szanujemy nasze otoczenie

Cenimy gościnność społeczności lokalnych, wśród których pracujemy. Dlatego jesteśmy dobrym sąsiadem i dokładamy wszelkich starań, aby nasza obecność nie zakłócała codziennego życia mieszkańców.

Jednym z naszym priorytetów jest dbałość o środowisko.

W trakcie prac ściśle przestrzegamy najlepszych praktyk branżowych i wykorzystujemy najnowocześniejsze, proekologiczne technologie. Po zakończeniu badań geologicznych, miejsce prac zawsze jest starannie rekultywowane, tak aby przywrócić mu wcześniejszy wygląd. Standardy ochrony środowiska i bezpieczeństwa naszych projektów, przewyższają kryteria określone zarówno w polskim jak i międzynarodowym prawie.

Uważamy, ze naszym zobowiązaniem jest odkrycie nowych istotnych złóż miedzi i srebra w Polsce, przy zachowaniu najwyższych międzynarodowych standardów bezpieczeństwa prac, ochrony środowiska oraz zaangażowania społecznego.

Kompania Górnicza
AMARANTE sp. z o.o.

Kompania Górnicza Amarante sp. z o.o. to polskie przedsiębiorstwo poszukiwawcze z siedzibą w Krakowie, działające w ramach międzynarodowej Grupy Electrum. Obecnie nasze prace koncentrują się na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż miedzi i srebra w województwie lubuskim.

Grupa
Electrum

Electrum to prywatna grupa z siedzibą w USA, która działa na rynku zasobów naturalnych od ponad 20 lat. Wykorzystując globalny zespół doświadczonych specjalistów technicznych, operacyjnych i transakcyjnych, Electrum strategicznie inwestuje w aktywa i firmy działające w sektorze metali szlachetnych i nieszlachetnych.

Projekty
Electrum

Apex Silver Mines Limited ("Apex"): W 1993 r. Thomas Kaplan (założyciel i dyrektor ds. inwestycji grupy Electrum), chcąc wykorzystać poprawę koniunktury na rynku metali szlachetnych, założył spółkę Apex. Apex Silver zaczynała działalność od nabywania terenów, na których znajdowały się złoża srebra w momencie...