Nasza działalność

W 2011 roku otrzymaliśmy pierwszą koncesję poszukiwawczą i od tego czasu prowadzimy badania geologiczne w Polsce, obejmujące m.in. wykonywanie odwiertów badawczych.

Do tej pory Amarante przeprowadziło intensywny program prac poszukiwawczych w ramach posiadanych koncesji i dokonało znaczącego odkrycia złoża miedzi i srebra w formacji łupków miedzionośnych w zachodniej Polsce.

Nasza misja

Misją polskiego zespołu doświadczonych geologów i badaczy, działających przy wsparciu międzynarodowej kadry inżynierów górnictwa, jest:

  • prowadzenie precyzyjnych badań w sposób przemyślany i odpowiedzialny,
  • stosowanie najlepszych praktyk branżowych i rozwiązań technologicznych,
  • działanie w partnerstwie z lokalnymi i regionalnymi społecznościami, przynosząc im korzyści,
  • postępowanie w sposób transparentny i zgodny z prawem,
  • utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Szanujemy nasze otoczenie

Cenimy gościnność społeczności lokalnych, wśród których pracujemy. Dlatego jesteśmy dobrym sąsiadem i dokładamy wszelkich starań, aby nasza obecność nie zakłócała codziennego życia mieszkańców.

Jednym z naszym priorytetów jest dbałość o środowisko.

W trakcie prac ściśle przestrzegamy najlepszych praktyk branżowych i wykorzystujemy najnowocześniejsze, proekologiczne technologie. Po zakończeniu badań geologicznych, miejsce prac zawsze jest starannie rekultywowane, tak aby przywrócić mu wcześniejszy wygląd. Standardy ochrony środowiska i bezpieczeństwa naszych projektów, przewyższają kryteria określone zarówno w polskim jak i międzynarodowym prawie.