O Nas

Nasza działalność

W 2011 roku otrzymaliśmy pierwszą koncesję poszukiwawczą i od tego czasu prowadzimy badania geologiczne w Polsce, obejmujące m.in. wykonywanie odwiertów badawczych.

Do tej pory Amarante przeprowadziło intensywny program prac poszukiwawczych w ramach posiadanych koncesji i dokonało znaczącego odkrycia złoża miedzi i srebra w formacji łupków miedzionośnych w zachodniej Polsce.

Nasza działalność - Kompania Górnicza Amarante sp. z o.o.