Projekt Peryklina Żar

Obszar koncesyjny Peryklina Żar znajduje się w okolicach Żar w woj. lubuskim. Zajmuje powierzchnię 1184 km2. Odkrycia złóż miedzi i srebra dokonał zespół geologów Amarante w 2014 roku. W ramach projektu wykonano już 28 otworów o głębokościach od 650 do 1100 metrów.

Wszystkie prace terenowe prowadzone były pod nadzorem Okręgowego Urzędu Górniczego. Dodatkowo Amarante regularnie przekazuje uzyskane wyniki i próbki geologiczne Państwowemu Instytutowi Geologicznemu, który podlega Ministerstwu Środowiska.

W grudniu 2018 roku Amarante przygotowało dokumentację złoża Żary w kategorii D – wstępnej kategorii udokumentowania złoża zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami. Zasoby udokumentowanego złoża wynoszą 1 276 tys. ton miedzi oraz 5,8 tys. ton srebra, powierzchnia obszaru złoża wynosi 2 430 ha. Jednak wyniki badań pochodzących z prac, których nie uwzględniono jeszcze w dokumentacji sugerują, iż finalne zasoby złoża Żary będą znacznie większe.

Projekt Peryklina Żar

Kompania Górnicza
AMARANTE sp. z o.o.

Kompania Górnicza Amarante sp. z o.o. to polskie przedsiębiorstwo poszukiwawcze z siedzibą w Krakowie, działające w ramach międzynarodowej Grupy Electrum. Obecnie nasze prace koncentrują się na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż miedzi i srebra w województwie lubuskim.

Grupa
Electrum

Electrum to prywatna grupa z siedzibą w USA, która działa na rynku zasobów naturalnych od ponad 20 lat. Wykorzystując globalny zespół doświadczonych specjalistów technicznych, operacyjnych i transakcyjnych, Electrum strategicznie inwestuje w aktywa i firmy działające w sektorze metali szlachetnych i nieszlachetnych.

Projekty
Electrum

Apex Silver Mines Limited ("Apex"): W 1993 r. Thomas Kaplan (założyciel i dyrektor ds. inwestycji grupy Electrum), chcąc wykorzystać poprawę koniunktury na rynku metali szlachetnych, założył spółkę Apex. Apex Silver zaczynała działalność od nabywania terenów, na których znajdowały się złoża srebra w momencie...