O projekcie

Obszar koncesyjny Peryklina Żar znajduje się w okolicach Żar w woj. lubuskim. Zajmuje powierzchnię 1184 km2. Odkrycia złóż miedzi i srebra dokonał zespół geologów Amarante w 2014 roku. W ramach projektu wykonano już 30 otworów o głębokościach od 650 do 1100 metrów.

Wszystkie prace terenowe prowadzone były pod nadzorem Okręgowego Urzędu Górniczego. Dodatkowo Amarante regularnie przekazuje uzyskane wyniki i próbki geologiczne Państwowemu Instytutowi Geologicznemu, który podlega Ministerstwu Klimatu i Środowiska.

W grudniu 2018 roku Amarante przygotowało dokumentację złoża Żary w kategorii D – wstępnej kategorii udokumentowania złoża zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami. Zasoby udokumentowanego złoża wynoszą 1 276 tys. ton miedzi oraz 5,8 tys. ton srebra, powierzchnia obszaru złoża wynosi 2 430 ha. Jednak wyniki badań pochodzących z prac, których nie uwzględniono jeszcze w dokumentacji sugerują, iż finalne zasoby złoża Żary będą znacznie większe.