Apex Silver Mines Limited („Apex”)

W 1993 r. Thomas Kaplan (założyciel i dyrektor ds. inwestycji Grupy Elektrum), chcąc wykorzystać poprawę koniunktury na rynku metali szlachetnych, założył spółkę Apex. Apex Silver zaczynała działalność od nabywania terenów, na których znajdowały się złoża srebra w momencie, gdy cykl koniunkturalny dla metali szlachetnych znajdował się w okolicach dołka. Kaplan stanął na czele stworzonego przez siebie zespołu doświadczonych managerów, który prowadził intensywne prace poszukiwawcze w okresie, gdy w branży panował zastój. W roku 1996 zespół Apex Silver dokonał odkrycia jednego z największych na świecie odkrywkowych złóż srebra, po czym nastąpiło jego zagospodarowanie. Pod kierownictwem Kaplana spółka stopniowo rozszerzała działalność o kolejne ogniwa łańcucha wartości, pokonując drogę od startupu do spółki notowanej na giełdzie, posiadającej jedną z największych na świecie, najbardziej zasobnych kopalń rud ołowiu, srebra i cynku, i w momencie przejścia Kaplana na emeryturę osiągnęła kapitalizację rynkową na poziomie ponad 1 miliarda dolarów.

Sunshine Silver Mining & Refining Corp („SSMRC”)

SSMRC to amerykańska firma zajmującą się poszukiwaniem i zagospodarowaniem złóż metali szlachetnych, stworzona, by stać się czołowym producentem srebra. Spółka, która została założona przez Grupę Electrum w 2010 roku, koncentruje się obecnie na zagospodarowaniu dwóch swoich aktywów zaliczanych do pierwszej kategorii – kopalni Sunshine Mine, położonej na terenie zagłębia Coeur d’Alene w Stanie Idaho (USA) oraz projektu Los Gatos, w stanie Chihuahua, w Meksyku. Sunshine Mine jest jednym z najwyżej ocenianych przedsięwzięć w zakresie wydobycia srebra na dużą skalę na świecie. Pomimo znacznego dotychczasowego wydobycia, prace poszukiwawcze przeprowadzone przez Electrum potwierdziły występowanie wielu nowych, a także przedłużenie już znanych żył. Los Gatos to nowe przedsięwzięcie, obejmujące złoża wielu metali, odkryte przez zespół geologów Electrum podczas poszukiwań prowadzonych na niezbadanym wcześniej obszarze meksykańskiego zagłębia srebra. Realizacja projektu postępuje sukcesywnie, począwszy od pierwszego odkrycia, poprzez przystąpienie do budowy kopalni (październik 2017) i uruchomienie wydobycia rudy (listopad 2018), a jego przekazanie do eksploatacji przewidywane jest na lipiec 2019 r. Do atutów projektu Los Gatos, przy którym jest obecnie zatrudnionych ponad 1000 osób, zaliczają się niskie koszty wydobycia, znaczne dostępne zasoby i ogromne dalsze możliwości poszukiwawcze.

Leor Exploration & Production LLC („Leor”)

Tom Kaplan, Przewodniczący Rady Leor, założył tę spółkę i sfinansował jej kapitał w 2003 roku, zakładając, że podmiot ten wykorzysta możliwości związane z poszukiwaniem surowców energetycznych w perspektywie wzrostu cen ropy (notowanej wówczas na poziomie około 20 dolarów za baryłkę) do przewidywanego przez niego poziomu 100 dolarów. Po odkryciu dużego złoża w Teksasie do grona udziałowców Leor dołączyły banki Goldman Sachs i Merrill Lynch, a spółka stała się najszybciej rozwijającym się prywatnym producentem gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych. W listopadzie 2007 r. Leor sprzedał swoje aktywa we Wschodnim Teksasie na rzecz EnCana Corporation, największego niezależnego producenta gazu ziemnego w Ameryce Północnej, za kwotę 2,55 miliarda dolarów.

Inne

Poza utworzeniem i prowadzeniem szeregu odnoszących sukcesy spółek poszukiwawczo-wydobywczych, Grupa Electrum jest znaczącym udziałowcem wielu notowanych na giełdzie spółek z sektora zasobów naturalnych i metali szlachetnych. Jest między innymi największym udziałowcem NOVAGOLD, spółki posiadającej 50% udziałów w przedsięwzięciu Donlin Gold Project, jednym z największych na świecie i najbardziej zasobnym ze znanych niezagospodarowanych złóż złota, położonym na terenie Alaski, USA. Grupa Electrum zyskała reputację inwestora tworzącego wartość dodaną i partnera ściśle współpracującego z kierownictwem, zapewniającego personel, doradztwo i udostępniającego – tam, gdzie jest taka potrzeba – swoje doświadczenie i fachową wiedzę spółkom, w które inwestuje, w dążeniu do optymalizacji możliwości ich rozwoju w obrębie całego cyklu działalności górniczej, począwszy od poszukiwań, przez zagospodarowanie złóż, aż po ich eksploatację.